Święto Kasztanów w Portugalii

Najlepsze kasztany są na Placu Pigalle – te słowa mógł wypowiedzieć tylko ktoś, kto nie próbował  kasztanów w Portugalii, przyrządzanych z portugalskim sercem, pasją...